سئو و مارکتینگ / محصولات تبلیغاتی / مشاوره و تبلیغات / وبلاگ

لزوم بازاریابی اینترنتی در کسب و کارهای زنجیره ای

لزوم بازاریابی اینترنتی در کسب و کارهای زنجیره ای
جمعه 20 اکتبر 2017

تغییر، تحول و نوآوري در ابعاد مختلف زندگي همواره جزء جدائي ناپذیر نظام هستي بوده است. این نوآوري ها و پدیده هاي نوین تمام جنبه هاي زندگي بشر را تحت تأثیر قرار داده اند. دنیاي كسب و كار و اقتصاد نیز جزئي از زندگي بشر مي باشد و از موج نوآوري و تغییر در امان نمانده است. شاید به جرأت بتوان گفت زمینه هایي كه بیشترین تأثیر پذیري را از تغییر و نوآوري داشته اند، در حوزه كسب و كار و اقتصاد قرار دارند.

لزوم بازاریابی اینترنتی در کسب و کارهای زنجیره ای

نوآوري و تغییر در بخش كسب و كار از آن جهت حائز اهمیت است كه سازمان ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي، به لحاظ در اختیار داشتن نیروي كار، تأمین مواد اولیه و انجام فعالیت هاي تولیدي، چرخ هاي صنعت و خدمات را به گردش در مي آورند. بنگاه ها و شرکت های موجود در بخش هاي مختلف اقتصاد هر كشور و حتي در سطح جهاني براي كسب منابع محدود، حفظ و افزایش سهم بازار خود از نوآوري هاي جدید استفاده مي كنند.

برچسب ها

دیدگاه ها